صدیق نیا: سازمان هواپیمایی در جریان افزایش قیمت بلیت هواپیما بود
رئیس‌گروه دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسات هوانوردی با بیان «بدون اطلاع سازمان اتفاقی در صنعت هوانوردی نمی‌افتد»، گفت: سازمان حمایت با افزایش ۲۸ درصدی قیمت بلیت هواپیما موافقت کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار