تصویب اختیارات درخواست شده ازسوی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز
در جلسه شورای‌عالی هماهنگی قوا صورت گرفت؛
شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوا اختیارات درخواست شده از سوی بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم را به تصویب رساند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار