‌ایجاد ثبات اقتصادی با ۳۲۰ هزار میلیارد تومان تملک دارایی سرمایه‌ای و عمرانی
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برای تملک دارایی سرمایه‌ای و عمرانی در بودجه دیده شده است تا ثبات اقتصادی ایجاد شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار