فرصت چشم ایران اینترنشنال
رسانه‌های ارتباط جمعی در راستای اصل بقا اهتمام ویژه‌ای دارند تا با پیشگامی در انتشار سریع و به روز اخبار نسبت به سایر بنگاه‌های خبرپراکنی، بتوانند به واسطه جذب اعتماد مخاطبان، در راستای اهداف و سیاستگذاری خبری ترسیم شده گام‌های اثرگذارتری بردارند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار