پذیرش دانشجوی پزشکی در دانشگاه آزاد خراسان جنوبی
رئیس دانشگاه آزاد خراسان جنوبی:
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان جنوبی از پذیرش دانشجو در رشته پزشکی برای مهرماه آینده در دانشگاه آزاد بیرجند خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار