برقراری تجارت آزاد راهی برای توسعه روابط تجاری ایران و آفریقا
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد؛
پیمان‌پاک گفت: راه‌اندازی خطوط منظم کشتیرانی، فراهم کردن زیرساخت‌ها، افزایش تهاتر و امضای توافقنامه کاهش تعرفه تجاری بر افزایش تجارت ایران و قاره آفریقا تاثیر چشمگیری می‌گذارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار