اهداف شعارهای سال‌های اخیر محقق نشده است / دولت‌ها برای رشد تولید باید به بخش خصوصی اعتماد کنند
بغزیان در گفت‌وگو با دانشجو مطرح کرد
اقتصاددان معتقد است شعار سال‌های یک دهه گذشته آنطور که باید و شاید محقق نشده است و برای رشد تولید دولت‌ها باید به سمت بخش خصوصی بروند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار