ارتقای پارک علم و فناوری خراسان شمالی از گروه ۳ به گروه ۲ پارک‌های علم و فناوری کشور
رئیس پارک علم و فناوری خراسان شمالی از ارتقای این پارک به گروه ۲ خبر داد و گفت: با ارتقای سطح پارک علاوه برتقویت منابع مالی، از ظرفیت‌های پارک استان در سطح ملی نیز بیش از گذشته استفاده خواهد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار