تعطیلات خللی در ماموریت‌های پلیس امنیت اقتصادی ایجاد نمی‌کند
سردار رحیمی
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: تعطیلات نوروز هیچ خللی در مأموریت‌های پلیس امنیت اقتصادی ایجاد نمی‌کند
ارسال نظرات
آخرین اخبار