رکورد تولید برق نیروگاه‌های حرارتی شکسته شد
معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی:
معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی گفت: میزان تولید برق نیروگاه‌های حرارتی در سال گذشته با ثبت رکوردی جدید به ۳۳۲ میلیون مگاوات ساعت رسید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار