جابه‌جایی بیش از ۸.۴ میلیون مسافر توسط حمل‌ونقل عمومی در مدت ۱۲ روز
معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی اعلام‌کرد
معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی تعداد مسافر جابه‌جا شده در سطح کشور توسط حمل‌ونقل عمومی از ابتدای طرح نوروزی و در بازه ۱۲ روز را بیش از هشت میلیون و ۴۰۰ هزار نفر اعلام کرد که حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفر سهم حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای بوده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار