آینده چندان امیدوار کننده‌ای را برای گربه‌سانان متصور نیستم
اسماعیلی در گفتگو با «دانشجو»:
استاد دانشگاه تهران گفت: عدم فنس کشی جاده‌ها در زیستگاه این موجودات و نیز ورود انسان‌ها به زیستگاه‌های این موجودات و تعلیف دام‌ها در مراتع طبیعی و به دنبال آن بر هم خوردن چرخه اکوسیستمی، حیات گربه سانان را با تهدید روبرو خواهد ساخت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار