میکائیل شهرستانی «باغ آلبالو» را به صحنه می‌برد
نمایش «باغ آلبالو» با طراحی، دراماتورژی و کارگردانی میکائیل شهرستانی از ۲۵ فروردین ماه در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می‌رود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار