نیازمند بازار انرژی در کشور هستیم / صرفا سیاست قیمتی، راه اصلاح مسئله بنزین نیست
عضو هیات علمی دانشگاه شریف در گفت‌وگو با دانشجو:
عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه شریف گفت: متودولوژی و روشی که قیمت را ثابت نگه داریم و بعد جهش بدهیم مسئله است. باید به این سمت حرکت کنیم که ساختار بازار انرژی را داخل کشور ایجاد کنیم. این موضوع به این معنا نیست که قیمت‌ها بخواهد جهانی شود؛ دولت کماکان می‌تواند یارانه‌ها را در داخل همین سیستم تزریق کرده و قیمت‌ها تغییر نکند اما ساختار بازار آن شکل بگیرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار