تحلیلگر ترکیه‌ای بررسی کرد: دو خطای راهبردی اردوغان
تحلیلگر برجسته ترکیه‌ای معتقد است که اردوغان در طول دوران حکمرانی خود و به ویژه در ۱۰ سال نخست زمامداری آکپارتی، اقدامات مثبت فراوانی انجام داد، اما در دهه دوم، مرتکب دو خطای بزرگ شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار