جمعیت ایران از مرز ۸۵ میلیون نفر گذشت
مدیرکل دفتر جمعیت مرکز آمار ایران اعلام کرد: جمعیت ایران از مرز ۸۵ میلیون نفر عبور کرد که نشانه پویایی جمعیت کشور است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار