تکمیل ۷۲ درصد از پروژه جاده زمینی حج از نجف تا عربستان
عراق از تکمیل ۷۲ درصد از پروژه ساخت ۲ فاز از جاده زمینی حج از استان نجف تا عربستان سعودی خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار