رسیدگی به ۶۲۱۵ پرونده حقوقی مددجویان در سال گذشته
معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد خبر داد
حسین فتاحی معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد از رسیدگی به ۶۲۱۵ پرونده حقوقی مددجویان در سال گذشته خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار