ارز صنایع خودرو و قطعه‌ سازی برای سال جاری تامین شد
منطقی:
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت از تامین ارز صنایع خودرو و قطعه سازی در سال جاری خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار