احکام پیشنهادی صندوق توسعه ملی در برنامه هفتم توسعه بررسی شد
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از بررسی احکام پیشنهادی صندوق توسعه ملی در برنامه هفتم توسعه در جلسه عصر امروز این کمیسیون خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار