مالک داروگر ۱۴۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی دارد
سازمان مالیاتی:
سخنگوی سازمان امور مالیاتی از استنکاف مدیرعامل هلدینگ داروگر از پرداخت ۱۴۰۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی قطعی خبر داد.
منبع: فارس
ارسال نظرات
آخرین اخبار