هواپیمای ترابری سیمرغ با موفقیت پرواز کرد
هواپیمای ترابری سیمرغ ساخته متخصصان سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع با موفقیت تست پروازی خود را پشت سر گذاشت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار