صدور حکم قضایی توقف نقل و انتقال خودروهای مزایده ای سازمان مالیاتی +سند
یکی از شعب دیوان عدالت اداری، حکم قضایی در خصوص توقف نقل و انتقال خودرو‌های عرضه شده در مزایده سال گذشته سازمان مالیاتی را صادر کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار