فراخوان اولویت‌های پژوهشی سازمان سینمایی در سال ۱۴۰۲ منتشر شد
معاونت توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی ، با هدف ارتقای سینمای ایران ازطریق مساله یابی دقیق وشناخت چالش های اصلی آن ، اولویت های پژوهشی کاربردی سینمای ایران را اعلام کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار