بهره‌برداری از ۵ هزار واحد مسکونی نوسازی شده در بافت‌های فرسوده
با حضور وزیر راه و شهرسازی انجام می‌شود
بیش از ۵ هزار واحد مسکونی نوسازی شده در بافت‌های فرسوده ۱۷ استان و ۶۷ شهر به میزبانی استان تهران، پنجشنبه یازدهم خرداد ماه با حضور وزیر راه و شهرسازی به بهره‌برداری می‌رسد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار