نقش مخرب بانک‌های خصوصی در اقتصاد کشور/ در طولانی‌ترین دوره تورم قرار داریم
عملکرد بانک‌های خصوصی در اقتصاد کشور مخرب بوده است و ناترازی بانک‌ها یک پدیده تاریخی است. طولانی‌ترین دوره تورم تاریخ را تجربه کرده‌ایم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار