کشور‌های شمال اقیانوس هند برای تامین امنیت منطقه کنار ایران هستند
فرمانده نیروی دریایی ارتش:
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت:کشور‌هایی حوزه شمال اقیانوس هند به این باور رسیدند که باید در کنار ایران قرار گیرند و با هم افزایی نیرو‌های یکدیگر امنیت منطقه را برقرار کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار