ساعت کاری کارمندان از نیمه خرداد بدون استثنا ۶ صبح است
ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر نهاد‌های عمومی، بدون استثنا از نیمه خرداد تا نیمه شهریور، ساعت ۶ صبح آغاز می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار