تکرار سانحه ریلی در هند با واژگونی قطار باری در ایالت اودیشا
ایالت اودیشا در هند چند روز پس از مرگبارترین سانحه ریلی در این کشور صحنه تکرار یک حادثه ریلی دیگر با واژگونی یک قطار باربری بوده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار