ساختار تاسیس «صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی» تصویب شد
ساختار کلی تاسیس «صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی» به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. با تاسیس این صندوق‌ها، منابع پایدار و مستمر به بازار سرمایه وارد خواهد شد. با توجه به سهامی بودن صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی و گزارش روزانه NAV، شفافیت رکن اصلی دارایی متقاضیان خواهد بود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار