حمایت مالی از سوی سازمان ملل متحد برای انجام مطالعات ایمنی راه‌ها
معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی خبر داد؛
شهریار افندی زاده در نشست مشترک مسئولان وزارت راه و شهرسازی با راسامیت رئیس واحد حمل و نقل پایدار بخش حمل و نقل اسکاپ از آغاز فرآیند اجرایی و پیشبرد پروژه مطالعاتی مشترک با اسکاپ خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار