الویرا نابیولینا، طبیب تورم روسیه/ درس‌هایی برای سیاستگذاران پولی ایران
بانک مرکزی روسیه پس از جنگ اوکراین و اعمال تحریم‌های بی‌سابقه توسط غرب چه کرد؟
پس از درگیری‌های اوکراین، روسیه تحت شدیدترین تحریم‌های مالی و پولی از سوی کشور‌های اروپایی و ایالات متحده آمریکا قرار گرفت، اما سیاستگذاران اقتصادی روسیه با سلسله اقداماتی ضمن حفظ ارزش پول ملی مانع از ایجاد تورم افسارگسیخته شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار