پرسودترین و زیان‌ده‌ترین شرکت دولتی در سال ۱۴۰۰ معرفی شد
وزارت اقتصاد گزارش داد: شرکت ملی گاز ایران با ۵۳ هزار میلیارد تومان سود قبل از کسر مالیات و شرکت بازرگانی دولتی ایران با ۳۹ هزار میلیارد تومان زیان قبل از کسر مالیات، به ترتیب پرسودترین و پرزیان‌ترین شرکت‌های دولتی اصلی و مادرتخصصی در سال ۱۴۰۰ بوده‌اند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار