پیشرفت بسیار ملموس در تعاملات ایران و آژانس اتمی
اولیانوف مطرح کرد:
نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین المللی مستقر در وین امروز اعلام کرد: در تعاملات میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشرفت بسیار ملموسی حاصل شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار