افزایش ۳ رشته جدید مقطع کارشناسی ارشد به دانشگاه پیام نورمرکز بیرجند  
سرپرست دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی گفت: امسال ۱۵ رشته محل در دانشگاه پیام نور استان در مقطع کارشناسی ارشد قابل انتخاب بوده که ۳ رشته محل آن امسال به دفترچه انتخاب رشته اضافه‌شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار