محرومیت از بازار کار عامل اصلی فقر در کشور‌های عربی است
بانک جهانی:
بانک جهانی محرومیت بسیاری از جوانان و زنان از حضور در بازار کار را عامل اصلی فقر در کشور‌های عربی دانست و خواستار بازنگری در قوانین مربوط به حمایت اجتماعی در این کشور‌ها شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار