ریل توسعه آذربایجان/ خط آهنی که سالانه ۳.۲ هزار میلیارد تومان درآمد برای کشور خواهد داشت
درباره خط آهن بستان آباد-خاوران؛
خط آهن بستان آباد-خاوران با افزایش ظرفیت‌های ترانزیتی معادل هفت میلیون تن بار و ۲ میلیون نفر مسافر در سال، می‌تواند درآمدی معادل ۳.۲ هزار میلیارد تومان برای کشور داشته باشد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار