جاده قدیم کرج-چالوس همچنان مسدود است / رئیس اورژانس البرز: بحران سیل و ریزش کوه مدیریت شده است
جاده قدیم کرج-چالوس همچنان به علت وقوع سیل مسدود است و امکان تردد خودرو در این مسیر وجود ندارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار