هوش مصنوعی نقش مخرب عامل انسانی در اقتصاد را کاهش می‌دهد
در نشست علمی مطرح شد: باید از ذوق زدگی در استفاده از هوش مصنوعی پرهیز شود، دیتا (داده)‌های تمیز پیش نیاز استفاده از هوش مصنوعی است. هوش مصنوعی می‌تواند در تخصیص ارز کشور مورد استفاده باشد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار