خاندوزی: شرکت در برنامه شبیه‌سازی جوانان را در سیاستگذاری بالغ می‌کند
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: برگزاری رویداد‌هایی مانند شبیه‌سازی یا مثلا تئاتر‌های سیاستی، بسیار کمک می‌کند که جوانان و به ویژه در تحصیلات تکمیلی بتوانند به شدت و به سرعت پس از این تمرینات، بالغ و غنی شوند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار