وحیدی: اغلب زباله‌گرد‌ها مهاجران غیرقانونی هستند
وزیر کشور با اشاره به تبلیغ دروغ غربی‌ها مبنی آمار کودکان کار ایران گفت: بیشتر افراد و کودکانی که به دنبال زباله‌گردی می‌روند، ایرانی نیستند و از اتباع هستند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار