غضنفری: بنگاه‌داری برای صندوق توسعه ملی «سم مهلک» است
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد: بنگاه‌داری برای صندوق توسعه ملی همانند «سم مهلک» است و صندوق‌های ثروت جهانی نیز به ندرت در مسیر بنگاه‌داری حرکت می‌کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار