تداوم نبرد میان نیروهای ۲ ژنرال در «خارطوم» و «ام درمان» سودان
منابع سودانی با اشاره به تداوم نبرد سنگین میان نیروهای ارتش و پشتیبانی سریع از وخامت اوضاع در این کشور خبر دادند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار