٢٥٠ هزار تن ظرفیت صادرات پسته امسال کشور است/ خودتحریمی ایجاد نکنیم
رييس كميسيون اقتصادی مجلس:
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ٢٥٠ هزار تن ظرفیت صادرات پسته امسال کشور است که باید مسیر را برای صادرات آن تسهیل کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار