محدودیت‌های ترافیکی مازندران در اولین روز مهر
محدودیت‌های ترافیکی امروز شنبه اول مهر تا روز دوشنبه سه مهر همچنان در جاده‌های مازندران اعمال می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار