خاندوزی: سرمایه بانک ایران و مصر به زودی افزایش می یابد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: افزایش سرمایه بانک ایران و مصر هم به زودی رخ می‌دهد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار