نگرانی اتحادیه اروپا از وابستگی به منابع انرژی آمریکا
مدیر کل انرژی کمیسیون اروپا طی اظهاراتی هشدار داد که اتحادیه اروپا مجبور خواهد شد تا چندین دهه پس از تصمیم خود برای کاهش شدید خرید از روسیه، گاز طبیعی مایع (LNG) را از آمریکا خریداری کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار