چرا ایران باید در بازار گاز فعال باشد؟
یادداشت|
طبق بررسی‌های انجام شده، گاز به دلیل ویژگی‌های خاص فیزیکی و بازار آن، تحریم‌پذیری کم‌تری نسبت به نفت دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار