مدیترانه؛ گورستانی برای آرزو‌های مهاجران
صندوق کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف از مرگ ۹۹۰ نفر در دریای مدیترانه (دریای میانه) در ۲ ماه گذشته خبر داده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار