انتظارات تورمی با حذف صف دریافت ارز از بین رفت
عضو انجمن اقتصاددانان ایران در گفت‌وگو با دانشجو:
یک کارشناس اقتصادی گفت: جلوگیری از تشکیل صف برای دریافت ارز راهبرد بسیار مناسبی بود که بانک مرکزی آن را اجرا کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار